FB FAQ Icon Aduan Icon Peta Laman

FB FAQ Icon Aduan Icon Peta Laman

 

Rekod Perubatan


PENGENALAN UNIT REKOD PERUBATAN

Unit Rekod Perubatan merupakan unit yang mengumpul, menyimpan dan membekalkan statistik kesihatan maklumat di bawah Sistem Maklumat Rawatan Perubatan.

Maklumat yang disimpan meliputi statistik pesakit luar, pesakit dalam, perkhidmatan sokongan (contoh makmal perubatan, pemindahan darah, radiologi dan fisioterapi) dan Perkhidmatan Hospital Swasta dan Rumah Bersalin Swasta. Unit ini juga memproses permohonan untuk lembaga perubatan dan juga mengendalikan laporan-laporan berkaitan dengan kes-kes perundangan (Medico-Legal).
(Klik disini untuk maklumat lanjut mengenai Unit Rekod Perubatan JKN Kedah)

:: Klik Pada Borang Untuk Muat Turun ::

  1. Garis Panduan Penyediaan Laporan Perubatan
  2. Garis Panduan Pengendalian dan Pengurusan Rekod Perubatan
  3. Garis Panduan Penubuhan Lembaga Perubatan

Borang Berkaitan Lembaga Perubatan

Lampiran B – Laporan lembaga perubatan untuk saraan atas sebab kesihatan

Lampiran C – Laporan pemeriksaan kesihatan bagi pelbagai tujuan

Lampiran D1 – Laporan Lembaga Perubatan Bagi Kes-kes Hilang Upaya Kekal

Flyers Tatacara permohonan lembaga perubatan JKN Kedah