FB FAQ Icon Aduan Icon 

FB FAQ Icon Aduan Icon

 

Pekeliling

Bil
Pekeliling
1.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2003 - Pemeriksaan Kesihatan bagi Pegawai Perkhidmatan Awam
2.
Rangka Kerja Keselamatan Siber Sektor Awam (RAKKSSA)
3.
Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 - Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan
4.
Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 - Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
5.
Malaysia Public Sector Management of Information and Communications Technology Security Handbooks (MyMIS) 2002
6.
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan
7.
Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005 - Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam
8.
Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara - Langkah-langkah Untuk Memperkukuhkan Keselamatan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless Local Area Network) di Agensi-agensi Kerajaan yang bertarikh 20 Oktober 2006
9.
Akta Perlindungan Data Peribadi 2010
10.
Arahan Perbendaharaan
11.
Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2006 - Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam
12.
Surat Arahan ketua Pengarah MAMPU - Langkah - langkah Mengenai Penggunaan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan yang bertarikh 1 Jun 2007
13.
Surat Arahan ketua Pengarah MAMPU - Langkah - langkah Pemantapan Pelaksaan Sistem Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan yang bertarikh 23 November 2007
14.
Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2009 - Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan Sistem ICT Sektor Awam
15.
Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Tahun 2009 - Pengaktifan Fail Log Server bagi Tujuan Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT di Agensi-agensi Kerajaan
16.
Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Tahun 2010 - Pemantapan Penggunaan dan Pengurusan E-mel di Agensi-agensi Kerajaan
17.
Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Tahun 2010 - Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan Agensi Sektor Awam
18.
Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2000 - Peranan Jawatankuasa-jawatankuasa di bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK)
19.
Surat Pekeliling Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 1 Tahun 2016 - Tatacara Pelaksanaan Projek ICT di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
20.
Surat Pekeliling Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 2 Tahun 2016 - Garis Panduan Kesediaan Infrastruktur Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di Agensi dan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
21.
Akta Rahsia Rasmi 1972
22.
Akta Tandatangan Digital 1997
23.
Akta Jenayah Komputer 1997
24.
Akta Hak Cipta (Pindaan) Tahun 1997
25.
Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
26.
Perintah - Perintah Am
27.
Arahan Teknologi Maklumat 2007
28.
Garis Panduan Keselamatan MAMPU 2004
29.
Standard Operating Procedure (SOP) ICT
30.
Garis Panduan User Access Control Policy (UACP), Kementerian Kesihatan Malaysia Tahun 2011
31.
Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 16/2010 - Garis Panduan Penyediaan Laporan Perubatan di Hospital - Hospital dan Institusi Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia
32.
Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 17/2010 - Garis Panduan Pengendalian dan Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit bagi Hospital - Hospital dan Institusi Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia
33.
Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629 ]
34.
Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629] - Seksyen 27(1) dan (3) Jadual Pelupusan Rekod
35.
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) Tahun 2014 - PK Perolehan Kerajaan 2.1 Kaedah Perolehan Kerajaan
36.
1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) Tahun 2014 - PS tadbir Urus Kewangan 2.2 Terimaan Kerajaan Secara Elektronik melalui Portal Kemneterian atau Jabatan
37.
Surat Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara - Pemakluman Pelaksaan Fungsi Pengurusan Pengendalian Government Computer Emergency Response Team (GCERT) oleh Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA) yang bertarikh 28 Januari 2019

HUBUNGI KAMI

Jabatan Kesihatan Negeri Kedah,
Simpang Kuala, Jalan Kuala Kedah 
05400 Alor Setar,
Kedah Darul Aman
Tel : 04-7741000

E-Mel: jknkedah@moh.gov.my

Tarikh Kemaskini: 06 September 2023

JUMLAH PENGUNJUNG
1028611
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Keseluruhan
714
9052
9052
1028611