FB FAQ Icon Aduan Icon Peta Laman

FB FAQ Icon Aduan Icon Peta Laman

 

Visi dan Misi


VISI


Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik

 


MISI


i. untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:

- mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan

- menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga

- mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka

 iii. dengan menekankan:

- sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan

- sifat menghormati maruah insan

- penglibatan masyarakat

 

ii. untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:

- mengutamakan pelanggan

- saksama

- tidak membebankan

- cekap

- wajar mengikut teknologi

- boleh disesuaikan mengikut persekitaran

- inovatif