FB FAQ Icon Aduan Icon Peta Laman

FB FAQ Icon Aduan Icon Peta Laman

 

Objektif Penubuhan


Objektif Penubuhan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah

Untuk membantu seseorang individu untuk mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.

Ini boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap, sesuai dan berkesan dengan memberi penekanan kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik