Prosedur Penyediaan Laporan Perubatan

A. Melalui Pos

a. Membuat permohonan bertulis kepada:-

     Pengarah
     Hospital Sultanah Maliha
     Bukit Tekuh, Jalan Padang Mat Sirat,
     07000 Langkawi,
     Kedah Darul Aman.
     (u/p: Jabatan Rekod Perubatan)

b. Permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen berikut:-

 i. Surat keizinan mengeluarkan laporan perubatan yang ditandatangani oleh pesakit atau waris jika pesakit dibawah umur 18 tahun.

 ii. Sainan kad pengenalan waris/ pesakit.

iii. Salinan kad rawatan/ ringkasan discaj/ sijil cuti sakit/ sijil kematian.

c. Melampirkan borang yang berkaitan jika sekiranya permohonan bertuhuan untuk mendapatkan tuntutan insurans, pengeluaran KWSP, PERKESO dan sebagainya.

B. Melalui Kaunter

 1. Pesakit hadir sendiri dengan membuat permohonan melengkapkan borang permohonan.
 2. Permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen berikut:-
  i. Salinan kad pengenalan waris/pesakit
  ii. Salinan kad rawatan/ ringkasan discaj/ sijil cuti sakit/ sijil kematian.
 3. Melampirkan borang yang berkaitan jika sekiranya permohonan bertujuan untuk mendapatkan tuntutan insurans, pengeluaran KWSP, PERKESO dan sebagainya.
 4. Membuat bayaran bagi permohonan laporan perubatan (rujuk caj laporan perubatan)

C. Surat Keizinan

 1. Surat keizinan ASAL yang ditandatangani oleh pesakit ataupun waris. Salinan Sijil Nikah / Sijil Kelahiran pemohon menunjukkan pertalian pesakit.
 2. Jika pesakit meninggal dunia, pengesahan waris yang sah disegi undang-undang perlu menyertakan dokumen yang berkaitan sebagai bukti.
 3. Permohonan Laporan Perubatan bagi pesakit warganegara asing yang tidak dapat dikesan / meninggal dunia, atau warisnya juga tidak dapat dihubungi, perlu disertakan dengan surat keizinan dari pihak Kedutaan Negara berkenaan.
 4. Bagi pesakit berumur bawah 18 tahun atau pesakit yang tidak sedarkan diri atau kurang upaya mental ataupun telah meninggal dunia surat keizinan dari waris terdekat diperlukan.
Hakcipta Terpelihara © 2023 Hospital Sultanah Maliha