Unit Farmasi dan Bekalan, Hospital Langkawi terdiri daripada dua komponen utama; iaitu komponen penjagaan farmaseutikal dan komponen perolehan dan bekalan ubat-ubatan serta alat-alatan perubatan. Komponen pertama dilaksanakan melalui perkhidmatan farmasi yang diberikan melalui Farmasi Pesakit Luar / Klinik Pakar dan Farmasi Pesakit Dalam / Bekalan Wad; dan komponen kedua melalui perkhidmatan yang diberikan melalui Farmasi Perolehan dan Bekalan (Stor Perubatan).

OBJEKTIF

 • Memastikan pesakit mendapat ubat-ubatan yang dipreskribkan untuknya adalah selamat, berkesan dan berkualiti; serta mendapat maklumat mencukupi tentang ubat-ubatan tersebut.
 • Memastikan bekalan ubat-ubatan dan bukan ubat (alat-alat perubatan, surgikal, pakaibuang dan gas-gas perubatan) dibekalkan di dalam keadaan baik, berkualiti dan di dalam kuantiti yang munasabah.

TUGAS UTAMA

 • Perkhidmatan Farmasi Pesakit Luar / Klinik Pakar
  • Membekalkan ubat-ubatan kepada pesakit-pesakit luar (Klinik Pakar, Unit Kecemasan, Discaj wad dan rujukan SPUB dari hospital/klinik kesihatan lain).
  • Memberi perkhidmatan kaunseling ubat-ubatan kepada pesakit luar.
 • Perkhidmatan Farmasi Pesakit Dalam / Bekalan Wad
  • Membekal ubat-ubatan kepada pesakit–pesakit dalam di wad-wad melalui sistem pembekalan Unit of Use.
  • Membekal ubat-ubatan kepada wad-wad melalui sistem pembekalan Unit of Use dan Imprest Floor Stock.
  • Membekal ubat-ubatan kepada pesakit–pesakit dalam di wad-wad secara bed-side.
  • Membekalkan ubat-ubatan kepada unit-unit selain daripada wad melalui sistem Imprest Floor Stock.
  • Memberi perkhidmatan kaunseling ubat-ubatan kepada pesakit dalam wad.
  • Menjalankan rondaan wad bersama Pakar / Pegawai Perubatan.
  • Melakukan pemeriksaan ubat di wad-wad.
 • Perkhidmatan Farmasi Perolehan Dan Bekalan
  • Membuat perolehan ubat-ubatan dan bukan ubat daripada syarikat-syarikat pembekal.
  • Membuat pembekalan ubat-ubatan dan bukan ubat kepada unit-unit pemesan di Hospital Langkawi.
Hakcipta Terpelihara © 2023 Hospital Sultanah Maliha