Hospital Sik, Jalan Hospital, 08200 Sik, Kedah 04-469 5333 hsik@moh.gov.my

Hak Dan Tanggungjawab Pesakit & Keluarga

HAK  


Sebagai pesakit anda layak untuk:

 • Mendapatkan rawatan yang saksama
 • Dilayan dengan penuh kehormatan dan maruah
 • Mengenali pengamal perubatan yang terlibat di dalam perawatan serta jawatannya
 • Mendapatkan rawatan yang bertepatan dengan masalah kesihatan yang dialami
 • Mendapatkan maklumat yang tepat mengenai status kesihatan, perancangan rawatan dan ubatan sebelum memberi kebenaran untuk rawatan
 • Diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam membuat keputusan mengenai masalah kesihatan yang dialami
 • Mendapatkan rawatan berterusan melalui komunikasi yang tepat dengan pengamal perubatan
 • Mendapatkan pengurusan komplikasi yang sesuai dan tepat
 • Menerima rawatan di dalam persekitaran yang selamat dan selesa
 • Menolak rawatan yang disarankan 
 • Mendapatkan nasihat/pendapat daripada pihak kedua
 • Kerahsiaan maklulmat perubatan dan mendapatkan laporan perubatan jika perlu
 • Mendapatkan maklumat dan berhak untuk menolak dari mengambil bahagian dalam kajian perubatan
 • Mendapatkan maklumat mengenai polisi dan prosedur pendermaan organ dan kebebasan dalam membuat keputusan mengenainya
 • Menyuarakan ketidak puasan hati melalui saluran dan kaedah yang sesuai
 • Mendapatkan maklumat terperinci bagi bil bayaran hospital

TANGGUNGJAWAB

Bagi memastikan perawatan yang selamat dan berkesan, pesakit dan ahli keluarga dikehendaki untuk:

 • Memberi maklumat yang tepat mengenai sejarah kesihatan semasa dan terdahulu termasuk ubatan dan sejarah alahan
 • Memberi maklumat peribadi yang tepat dan terkini
 • Mematuhi perancangan rawatan, nasihat pemakanan dan arahan spesifik yang lain serta nasihat rawatan lanjut
 • Bekerjasama dan mengambil bahagian dalam membuat keputusan di mana perlu
 • Meminta bantuan sekiranya berisiko untuk jatuh
 • Memaklumkan kepada petugas di wad sekiranya keluar dari wad untuk berada di sekitar premis hospital selepas pesakit dimasukkan ke wad.
 • Menghormati dan bertimbang rasa dengan pesakit lain dan ahli keluarga mereka
 • Menghormati dan bertimbang rasa dengan kakitangan hospital dan harta kerajaan
 • Mematuhi polisi hospital berkenaan dengan masa melawat, kebersihan tangan, tidak merokok, hospital rakan bayi dan kemudahan pesakit.
 • Mematuhi tarikh dan masa temujanji yang telah ditetapkan serta maklum pada kakitangan hospital jika tidak dapat hadir
 • Tidak membawa barangan berharga semasa tinggal di hospital.
 • Meletakkan kenderaan di tempat letak kereta yang disediakan untuk pelawat 
 • Melunaskan bil hospital
 • Menyuarakan aduan melalui prosedur yang ada atau terus kepada kakitangan terlibat agar tindakan sewajarnya dapat diambil