Unit Kualiti Dan Inovasi

Pengenalan
Unit ini berfungsi sebagai pusat sumber maklumat dan rundingan berkenaan aktiviti peningkatan kualiti di hospital seperti Hospital Specific Approach (HAS), Kumpulan Inovasi dan Kreatif (KIK), pusat pengumpulan data Hospital Performance Indicator Approach (HPIA), Key Performance Indicator (KPI) dan Kajian Kepuasan Pelanggan untuk dianalisa dan penyediaan laporan berkenaan.

Unit ini juga berfungsi sebagai pengawalselia keberkesanan jabatan dan unit dalam mencapai standard yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan program keselamatan pesakit (pelaporan insiden dan pemantauan Malaysian Patient Safety Goal 2.0).


Objektif
  • Memastikan anggota hospital mendapat latihan dalam aspek peningkatan kualiti dalam usaha menambahbaik mutu perkhidmatan.
  • Memastikan aktiviti-aktiviti peningkatan kualiti berjalan lancar.
  • Mengumpul, memproses dan merumus data-data kualiti.
  • Menyediakan sistem dokumentasi yang sistematik bagi aktiviti peningkatan kualiti.

Perkhidmatan Yang Disediakan
  • Pemantauan Indikator Pencapaian (HPIA/KPI)
  • Aktiviti Keselamatan Pesakit (Incident Reporting/MPSG/Mortality& Morbidity)
  • Pensijilan dan Piawaian (Akreditasi MSQH/Pain Free)
  • Urusetia Credentialing & Previleging
  • Daftar Risiko (Klinikal dan Bukan Klinikal)
  • Aktiviti peningkatan kualiti (HSA/Audit Klinikal/Inovasi/Kajian Kepuasan & Piagam Pelanggan/Lean Healthcare Iniative) 

Hakmilik Terpelihara © 2023

Hospital Sultan Abdul Halim, Kementerian Kesihatan Malaysia

Penafian: Hospital Sultan Abdul Halim tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini. Paparan terbaik adalah menggunakan versi desktop web.

Alamat

Jalan Lencongan Timur, 
Bandar Amanjaya,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.

Hubungi kami

Tel: +6044457333
Email: hsah@moh.gov.my