Unit Teknologi Maklumat


Pengenalan
Merupakan teraju bagi menguruskan perjawatan dan perkhidmatan pegawai dan kakitangan Hospital Sultan Abdul Halim (HSAH). USM bertanggungjawab menguruskan urusan perjawatan dabertanggungjawab sebagai penyedia penyelesaian Information and Communication Technology (ICT) yang komprehensif bagi menyokong transformasi perkhidmatan penjagaan kesihatan. Unit ini di bawah penyeliaan Timbalan Pengarah Pengurusan yang melaksanakan perkhidmatan pengurusan teknologi maklumat bagi membantu pengurusan hospital dalam merancang strategi penyampaian perkhidmatan kesihatan yang efisyen dengan menggunakan teknologi ICT terkini.


Objektif

 • Memastikan penggunaan ICT yang berkesan dan berkualiti dalam melaksanakan kerja dan membuat keputusan bagi meningkatkan sistem penyampaian kerajaan di peringkat hospital.
 • Memupuk warga HSAH ke arah membudayakan ICT.

Perkhidmatan Yang Disediakan
Unit Teknologi Maklumat mempunyai dua (2) sub unit iaitu Aplikasi & HIS dan Teknikal & Operasi. Unit ini bertanggungjawab dalam melaksana 11 fungsi utama Unit Teknologi Maklumat, iaitu;

 • Pengurusan Peralatan ICT
 • Pengurusan Sistem Maklumat/ Aplikasi
 • Pengurusan Sistem Rangkaian
 • Pengurusan Pusat Data Dan Backup
 • Pengurusan Multimedia
 • Pengurusan Portal Rasmi Dan Maklumat
 • Pengurusan Emel
 • Pengurusan Program Literasi ICT
 • Pengurusan Perkhidmatan Meja Bantuan/ Helpdesk
 • Pengurusan HIS
 • Pengurusan Pentadbiran