Unit Kualiti Dan Inovasi


Pengenalan
Unit ini berfungsi sebagai pusat sumber maklumat dan rundingan berkenaan aktiviti peningkatan kualiti di hospital (Hospital Specific Approach, Audit Klinikal, KIK dan Inovasi).

Pusat pengumpulan data Hospital Performance Indicator Approach (HPIA), Key Performance Indicator (KPI) dan Kajian Kepuasan Pelanggan (kaedah SERVQUAL) untuk dianalisa dan penyediaan laporan untuk disebarkan.

Pengawalselia keberkesanan unit dan jabatan dalam mencapai standard yang telah ditetapkan dalam perlaksanaan keselamatan pesakit (Pelaporan insiden dan pemantauan Malaysian Patient Safety Goals).


Perkhidmatan Yang Disediakan

  • Rundingcara Kajian Kualiti (HSA/ Audit Klinikal/ Inovasi/ KIK).
  • Urus setia Hospital Kluster Kedah Tengah.
  • Urus setia Persijilan (Akreditasi/ Pain Free Hospital).
  • Perbincangan Morbiditi/ Mortaliti Hospital.
  • Urus setia Permohonan Privileging HSAH.
  • Patient Safety Incident Reporting.
  • Clinical Key Peformance Indicator (KPI).
  • Hospital Performance Index for Accountability (HPIA).