Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan


Pengenalan
Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (UKKP) ditubuhkan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan kakitangan HSAH dan bagi melindungi orang lain terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang yang sedang bekerja. Ini adalah berdasarkan kepada Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 (Undang-undang Malaysia, Akta 514).


Perkhidmatan Yang Disediakan

 • Memberi perkhidmatan walk in klinik (Klinik Sejahtera) pada setiap hari bekerja merangkumi kakitangan, pasangan dan anak-anak.
 • Menjalankan audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara berkala dan tidak berkala.
 • Menjalankan Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) di kawasan atau proses kerja yang berisiko.
 • Merancang, menyelaras dan menjalankan aktiviti latihan dan promosi berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
 • Menerima, menjalankan penyiasatan dan menghantar laporan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja.
 • Bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak berkuasa tempatan seperti Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Negeri.
 • Menjalankan program imunisasi dari masa ke semasa (mengikut keperluan dan arahan Kementerian Kesihatan Malaysia).
 • Menjalankan pengawasan kesihatan dan saringan kesihatan (KOSPEN PLUS) ke atas kakitangan HSAH.
 • Memastikan semua kes kekerasan terhadap kakitangan yang berlaku di tempat kerja yang dilaporkan perlu dinotifikasi dan dijalankan siasatan.
 • Menjalankan kawalan penyakit berjangkit dengan memastikan kes penyakit berjangkit diambil tindakan segera dengan memastikan notifikasi dimaklumkan, diinput dan diuruskan dengan kadar segera seperti kehendak yang ditetapkan mengikut Akta Penyakit Berjangkit 1988 dan Peraturan-peraturan.
 • Menjalankan aktiviti kawalan vektor di fasiliti hospital dengan memastikan bebas denggi dan tidak menjadi punca kejadian jangkitan kes dan wabak denggi serta memastikan tiada urungan LILATI di dalam kawasan hospital.
 • Menjalankan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan di premis makanan, cafeteria, kiosk dan dapur hospital dan menjalankan persampelan makanan bagi memastikan makanan adalah selamat dan sesuai dimakan kepada anggota hospital & orang awam.
 • Menjalankan contact tracing bagi kakitangan dan pesakit yang positif COVID-19 di hospital (Baru).
 • Menjalankan saringan swab PCR bagi kakitangan yang terdedah dengan pesakit atau kakitangan yang positif COVID (Baru).