Unit Kejururawatan


Pengenalan
Perkhidmatan kejururawatan merupakan komponen yang terbesar menyumbang tenaga kerja dalam perawatan dan penjagaan pesakit. Selaras dengan Misi dan Visi Kementerian Kesihatan. Unit Kejururawatan akan terus berusaha memberi perkhidmatan yang terbaik supaya pesakit dapat mengekalkan status kesihatan untuk menikmati hidup yang lebih bermutu.


Perkhidmatan Yang Disediakan

 • Memberikan perkhidmatan kejururawatan dan penjagaan pesakit seperti berikut:
  • Kritikal Unit
   • Dewan Bedah Am
   • Dewan Bedah Bersalin
   • Dewan Bersalin
   • Jabatan Kecemasan
   • Unit Hemodialisis
  • Wad-wad
   • Wad Kenanga 1 - Wad Kenanga 12
   • Wad Melor 1 - Wad Melor 2
   • Wad Bunga Raya 1 - Wad Bunga Raya 2
   • Wad B1 - Wad B4
  • Klinik
   • Klinik-klinik Pakar
   • Perkhidmatan Rawatan Harian
  • Unit Sokongan
   • Unit CSSU
   • Wound Care Unit
   • Unit Pengambilan Darah Bersepasu
  • Wad Kritikal
   • Intensive Care Unit (ICU)
   • Coronary Care Unit (CCU)
   • Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
   • High Dependency Area (HDA)