Unit Kawalan Infeksi


Pengenalan
Unit Kawalan Infeksi terletak di Aras 3, Jabatan Patologi. Unit ini bernaung di bawah Jawatankuasa Kawalan Jangkitan dan Kawalan Antibiotik (Hospital Infection And Antibiotic Control Committee - HIACC) yang dipengerusikan oleh Pengarah Hospital.


Perkhidmatan Yang Disediakan

  • Sumber rujukan dalam kawalan infeksi.
  • Menjalankan Surveillance Healthcare Associated Infection (HCAI).
  • Targeted Surveillance seperti Bacterimia dan CVC Care Bundle.
  • Menjalankan audit 5 Moments Hand Hygiene.
  • Mengumpul data-data untuk Point Prevalence Survey.
  • Menyelia, memantau dan memberi nasihat kepada semua kakitangan tentang langkah-langkah kawalan infeksi mengikut Polisi dan Prosedur Kawalan Infeksi .
  • Pengurusan dan pengawalan wabak serta menjalankan latihan kawalan infeksi yang berterusan kepada semua kakitangan.
  • Ahli jawatankuasa Antimicrobial Stewardship Programme (AMS).