Jabatan Farmasi Dan Bekalan


Pengenalan
Jabatan Farmasi dan Bekalan adalah salah satu perkhidmatan sokongan utama di hospital ini yang bertujuan untuk memastikan keperolehan dan kepenggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui amalan farmasi yang berkesan. Jabatan ini bertanggungjawab untuk:

 • Mengoptimakan terapi ubat-ubatan melalui  penyampaian perkhidmatan farmasi yang berkesan, dinamik dan progresif, berkualiti dan professional.
 • Memastikan perbelanjaan ubat-ubatan dan bukan ubat di tahap yang ekonomik dan mengikut  prosedur yang ditetapkan.
 • Memberi kesedaran mengenai penggunaan ubat-ubatan secara rasional, keselamatan pengubatan dan pelaporan kesan advers ubat.
 • Mengoptimakan penggunaan tenaga kerja selaras dengan beban tugas yang perlu disediakan.
 • Memastikan pencapaian perkhidmatan yang berkualiti secara berterusan.

Perkhidmatan Yang Disediakan

 • Farmasi Ambulatori
  • Farmasi Klinik Pakar.
  • Farmasi Kecemasan.
  • Kaunseling Ubat-ubatan.
  • Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC) – Warfarin, Diabetes, CKD, Respiratori dan RVD.
  • Farmasi Nilai Tambah (SPUB, Telefon & Ambil/Mobile PharmMeds (MPM)/PharmCube/UMP1M dan Farmasi Pandu Lalu.
  • Keselamatan Pengubatan.
 • Farmasi Pesakit Dalam
  • Farmasi Bekalan Wad.
  • Sistem Unit Of Dose.
  • Sistem Unit Of Use.
  • Bekalan stok imprest.
  • Bekalan bahan psikotropik dan dadah berbahaya.
  • Farmasi Satelit.
  • Pengurusan ubat-ubatan discaj.
 • Farmasi Klinikal
  • Farmasi Wad.
  • Mengenalpasti sejarah pengubatan pesakit, case clerking, rondaan farmakoterapi, medication reconcillation, menilai ubat-ubatan & kaunseling pesakit.
  • Farmakokinetik Klinikal (TDM).
 • Farmasi Logistik
  • Pengurusan Perolehan, Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran dan Pemantauan:
   1. Ubat
   2. Bukan Ubat
   3. Reagen Makmal
   4. Gas Perubatan
 • Farmasi Maklumat Ubat
  • Pengendalian pertanyaan berkaitan ubat-ubatan.
  • Pengurusan kelulusan ubat-ubat terkawal (Ubat kuota, KPK, Pesara).
  • R&D.
 • Farmasi Pengeluaran
  • Pengeluaran Sterile :
   1. Nutrisi Parenteral (TPN)
   2. Rekonstitusi Ubat Sitotoksik (CDR)
   3. Ubat titis mata
  • Pengeluaran Non-Sterile : Galenikal (internal/eksternal).
  • Prabungkus Ubat-ubatan.
 • Kualiti dan Farmasi Latihan
  • Pengurusan laporan dan statistik bulanan/tahunan.
  • Pengurusan latihan kepada anggota, pelatih IPTA / IPTS dan pelajar ijazah/diploma.
  • Aktiviti pembelajaran berterusan anggota.
  • Initiatif Kualiti Jabatan.
 • Dasar & Perancangan Farmasi
  • Perancangan dan pemantauan dalam implementasi garispanduan, keperluan sumber manusia dan infrastruktur Farmasi.
  • Quality Use of Medicine-Consumers (QUMC).