Jabatan Pediatrik


Pengenalan
Jabatan Pediatrik ialah satu jabatan yang dinamik dengan matlamat untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang efisien, berkesan dan berdasarkan kepada bukti perubatan yang disahkan kepada semua kanak-kanak yang berumur 18 tahun dan ke bawah yang memerlukan rawatan.


Perkhidmatan Yang Disediakan

  • Rawatan Pesakit Dalam.
  • Rawatan Pesakit Luar.
    • Rawatan susulan di Klinik Pediatrik termasuk di klinik sub-kepakaran.
    • Menerima kes rujukan dari jabatan lain, hospital daerah, klinik kesihatan dan dari klinik / hospital swasta.
  • Unit Rawatan Harian.
  • Lawatan Ke Hospital Daerah.