Jabatan Otorinolaringologi


Pengenalan
Jabatan Otorinolaringologi terdiri daripada Klinik Pakar ORL dan Wad Kenanga 4. Jabatan ini menjadi sumber rujukan bagi Klinik Kesihatan dan Hospital Baling, Kulim, Yan dan Sik. Jabatan ini juga menyediakan perkhidmatan lawatan pakar ke Hospital Baling dan Hospital Yan.


Objektif
Menyediakan perkhidmatan kepakaran ORL dengan menitikberatkan aspek- aspek:-

  • Promotif.
  • Preventif.
  • Kuratif.
  • Rehabilitatif.