Objektif, Visi & Misi

Slogan: Kami Prihatin

Objektif

Mempertingkatkan mutu rawatan pesakit melalui perkhidmatan diagnostik, rawatan dan pemulihan yang cekap dan berkesan

Visi

Perkhidmatan perubatan berkualiti untuk semua

Misi

Menyediakan rawatan perubatan yang berkualiti kepada pesakit melalui sepasukan tenaga kerja yang cekap dan penyayang