Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan Peta Laman

AKRAB

on 2014/5/7 9:05:54 (2884 reads)


PENGENALAN RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB)Pelaksanaan rakan pembimbing perkhidmatan awam di kementerian merupakan sokongan kepada aplikas psikologi dalam intervensi dan pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 199 iaitu Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling di Agensi Awam. Melalui pekeliling ini setiap kementerian dan jabatan diharapkan dapat menubuhkan Unit Perkhidmatan kaunseling secara formal dan terancang.Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (dahulunya dikenali sebagai AKRAM) merupakan nama khusus bagi pegawai yang dilantik sebagai pembimbing rakan sekerja sepertimana yang dikehendaki dalam arahan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2005. AKRAB merupakan agenpenggerak kepada pelaksanaan budaya kerja kelas pertama dalam perkhidmatan awam. Ia diwujudkan dengan objektif bagi menyediakan medium perantaraan untuk memberi pluang pegawai berfungsi secara efektif dalam usaha membantu pengurus sumber manusia perkhidmatan awam.Bahagian Perkhidmatan Psikologi telah menyediakan tiga (3) tahap modul Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling (PPKK) untuk digunakan oleh kementerian dan jabatan. Mulai 2008, modul ini disusun semula kepada dua (2) tahap. Tujuan program ini adalah untuk memberi pendedahan dan pemahaman berhubung fungsi dan peranan kaunseling kepada pegawai dalam perkhidmatan awam.Selain itu, ia juga adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran kaunseling kepada pegawai agar aplikasi psikologi dapat diterapkan dalam pengurusan sumber manusia di kementerian / jabatan dan agensi kerajaan. Melalui peningkatan kemahiran ini, maka pendekatan modal insan dapat dibangunkan. Pegawai yang telah tamat kedua-dua program tersebut layak dilantik sebagai Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) serta boleh berfungsi sebagai rakan pembimbing dan mentor di kemnterian / jabatan masing-masingDEFINISI AKRABAKRAB membawa maksud Amanah, Komitmen, Rasional, Akhlak dan Bestari yang merupakan ciri-ciri penting perlu ada pada seorang rakan pembimbing. AKRAB juga merupakan penjenamaan semula versi rakan pembimbing, pembimbing rakan sebaya, pegawai khidmat nasihat, pegawai khidmat kaunseling dan pelbagai nama yang merujuk kepada peranan sebagai rakan pembimbing di agensi. AKRAB berkonsepkan rakan membantu rakan dengan memupuk semangat berpasukan,keakraban dan membina potensi masing-masing. Ianya juga merupakan kelompok yang menekankan hubungan humanistik.PENGENALAN AKRAB JKN KEDAH


 • Akrab JKN Kedah telah diwujudkan sejak tahun 2012 bermula dengan Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling  Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam sesi pertama yang di hadiri oleh 40 orang pada 5-8 Mac 2012 di Kolej Kejururawatan Sg Petani.

 • Siri kedua kursus ini di laksanakan pada 9-12 Julai di Kompleks Teknologi Pendidikan , Jabatan Pelajaran Negeri Kedah yang dihadiri seramai 35 org.

 • Majlis pentaulihan AKRAB telah diadakan di Dewan Sri Siantan,Perbadanan Putrajaya pada 20 Disember 2012.


VISI“menjadikan AKRAB sebagai penggerak  pembangunan modal insan dalam pengurusan sumber manusia”MISI

 • Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi
  Membantu pegawai yang memerlukan bantuan  dalam menghadapi permasalahan kehidupan

 • Bertindak sebagai perantara antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaian masalah

 • Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan perlaksanaan aktiviti AKRAB  OBJEKTIF  “Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri”  LOGO • akrab