Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan Peta Laman

Piagam Pelanggan

on 2014/4/29 7:27:44 (1403 reads)

PIAGAM PELANGGAN TERAS


Kami warga Jabatan Kesihatan Negeri Kedah (JKNK) akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap, mesra dan profesional serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji:KEWAJIPAN PELANGGAN


Kerjasama pelanggan adalah dipohon untuk membolehkan JKNK melaksanakan piagam ini secara berkesan dengan:
(i)   Mematuhi semua proses kerja, sistem dan peraturan yang diguna pakai dan;
(ii) Bersedia dengan maklumat dan dokumen-dokumen yang diperlukan.