Facebook JKN Tweeter JKN RSS RSS Mobile Web

Peta Lokasi JKN

barcode

Undian

Adakah Peta Lokasi di dalam portal ini membantu anda dalam mencari lokasi sebenar JKN?
Ya, sangat membantu
Ya, tetapi masih sukar
Tidak, peta ini salah lokasi
The poll will close at 2014/12/24 12:00

Kategori Pengguna

Tiada tawaran sebutharga dan tender yang terkini
Waktu kerja Jabatan Kesihatan Negeri Kedah adalah seperti berikut:
Ahad - Rabu : 8.00 pagi - 5.00 petang
Khamis : 8.00 pagi - 3.30 petang
Jumaat - Sabtu : Cuti

Pautan Aplikasi

Perkhidmatan Online

ePrestasi eAduanICT IPTA/IPTS eTakwimi eFail eSurat eTanah
Klik di sini untuk Statistik Perkhidmatan Online

Pautan Agensi

myGovernment MOH Info Sihat MAMPU myHealthJPA

Multimedia & Media Baru

Penerbitan Lagu Video Foto

e-Interaksi

e-Aduan Direktori Arkib KELAB SUKAN AKRAB

Errors
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 70
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 77
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 82
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 88
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 93
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 98
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 98
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 104
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 110
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 116
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 122
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 127
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 133
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 138
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 144
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 150
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 156
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 162
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 167
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 173
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 179
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 185
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 191
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 197
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 203
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 209
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 215
Unknown: Function ereg() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 221
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 227
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 233
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 239
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 245
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 251
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 257
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 275
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 281
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 281
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 294
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 302
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 308
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 316
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 325
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 331
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 339
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 346
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 357
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 367
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 387
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 393
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 402
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 412
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 424
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 431
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 436
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 442
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 452
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 457
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 468
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 482
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 488
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 498
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 527
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 534
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 541
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 548
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 554
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 561
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 561
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 568
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 580
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 615
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 621
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 627
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 635
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 643
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 654
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 660
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 667
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 679
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 686
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 686
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 694
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 700
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 731
Unknown: Function eregi() is deprecated in file /modules/xoopsvisit/class/visit.php line 736
Notice: Undefined property: XoopsVisit::$_type in file /modules/xoopsvisit/blocks/collector.php line 33
Deprecated
Queries
0.000234 - SET NAMES 'utf8'
0.000103 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000724 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000454 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '45ef11da1779dd648e0041359aa1ba41'
0.000394 - SELECT COUNT(*) FROM banner
0.000229 - SELECT * FROM banner LIMIT 2, 1
0.000229 - UPDATE banner SET impmade = 125235 WHERE bid = 3
0.000280 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000773 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.001377 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,-1) AND b.bid IN (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,34,40,41,42,73,71,70,66,69,67,68,46,50,49,32,47,81,53,78,77,82) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000382 - SELECT * FROM `mytabs_tab` WHERE tabpageid = '1' ORDER BY tabpriority ASC
0.000501 - SELECT *, pb.options, pb.title FROM mytabs_pageblock pb LEFT JOIN newblocks b ON pb.blockid=b.bid WHERE (pb.pageid = 1) AND (pb.tabid = 2) AND (pb.options NOT LIKE '%|1329812200|%') AND (pb.showalways IN ('yes', 'time')) ORDER BY PLACEMENT, PRIORITY ASC
0.000563 - SELECT f.*, s.tpl_source FROM tplfile f LEFT JOIN tplsource s ON s.tpl_id=f.tpl_id WHERE (tpl_tplset = 'default' AND tpl_file = 'system_block_dummy.html') ORDER BY tpl_refid
0.000286 - SELECT *, pb.options, pb.title FROM mytabs_pageblock pb LEFT JOIN newblocks b ON pb.blockid=b.bid WHERE (pb.pageid = 1) AND (pb.tabid = 3) AND (pb.options NOT LIKE '%|1329812200|%') AND (pb.showalways IN ('yes', 'time')) ORDER BY PLACEMENT, PRIORITY ASC
0.000307 - SELECT * FROM smiles
0.000344 - SELECT *, pb.options, pb.title FROM mytabs_pageblock pb LEFT JOIN newblocks b ON pb.blockid=b.bid WHERE (pb.pageid = 1) AND (pb.tabid = 4) AND (pb.options NOT LIKE '%|1329812200|%') AND (pb.showalways IN ('yes', 'time')) ORDER BY PLACEMENT, PRIORITY ASC
0.000290 - SELECT f.*, s.tpl_source FROM tplfile f LEFT JOIN tplsource s ON s.tpl_id=f.tpl_id WHERE (tpl_tplset = 'default' AND tpl_file = 'mytabs_block_blocks.html') ORDER BY tpl_refid
0.000511 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'xoopsvisit'
0.000302 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '15') ORDER BY conf_order ASC
0.000349 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '4') ORDER BY conf_order ASC
0.000373 - INSERT INTO `visit` (`visit_referer`, `visit_useragent`, `visit_ip`, `visit_robot`, `visit_date`, `visit_time`) VALUES ('','CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)','50.16.165.62',0,'20141025','23:58:11')
0.000457 - SELECT * FROM xoopspoll_desc WHERE display=1 ORDER BY weight ASC, end_time DESC
0.000323 - SELECT * FROM xoopspoll_option WHERE poll_id=3 ORDER BY option_id
0.000216 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'xoopspoll'
0.000214 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '13') ORDER BY conf_order ASC
0.000288 - SELECT COUNT(*) FROM xoopspoll_log WHERE poll_id=3 AND ip ="50.16.165.62"
0.000327 - SELECT f.*, s.tpl_source FROM tplfile f LEFT JOIN tplsource s ON s.tpl_id=f.tpl_id WHERE (tpl_tplset = 'default' AND tpl_file = 'xoopspoll_block_poll.html') ORDER BY tpl_refid
0.000343 - SELECT f.*, s.tpl_source FROM tplfile f LEFT JOIN tplsource s ON s.tpl_id=f.tpl_id WHERE (tpl_tplset = 'default' AND tpl_file = 'system_block_search.html') ORDER BY tpl_refid
0.000315 - SELECT f.*, s.tpl_source FROM tplfile f LEFT JOIN tplsource s ON s.tpl_id=f.tpl_id WHERE (tpl_tplset = 'default' AND tpl_file = 'system_homepage.html') ORDER BY tpl_refid
Total: 29
Blocks
My Tabs Block: Not cached
Warga Jabatan Kesihatan Negeri Kedah: Not cached
Maklumat lanjut mengenai perniagaan:: Not cached
Maklumat Untuk Orang Awam: Not cached
Custom Block (HTML): Not cached
Custom Block (HTML): Not cached
Custom Block (HTML): Not cached
Custom Block (HTML): Not cached
Custom Block (HTML): Not cached
Collector: Not cached
Custom Block (HTML): Not cached
Navigation: Not cached
Custom Block (HTML): Not cached
Polls: Not cached
Search: Not cached
Total: 15
Extra
db:system_homepage.html: Cached (regenerates every 604800 seconds)
Included files: 103 files
Memory usage: 5178248 bytes
Timers
XOOPS took 0.076 seconds to load.
XOOPS Boot took 0.018 seconds to load.
Module init took 0.002 seconds to load.
XOOPS output init took 0.056 seconds to load.
Warga Jabatan Kesihatan Negeri Kedah(4) took 0.002 seconds to load.
Maklumat lanjut mengenai perniagaan:(5) took 0.003 seconds to load.
Maklumat Untuk Orang Awam(6) took 0.000 seconds to load.
Page rendering took 0.002 seconds to load.